1.000
Sku: Rapido KM

Khuyến mại 1: Mua 1 bình bất kỳ tặng 1 bộ 3 bát lock&lock kèm túi giữu nhiệt trị giá 250.000đ Khuyến mại 2: Mua 2 bình nước nóng Rapido bất kì tặng 1 chảo từ men Đức Rapido trị giá 850.000đ Hoặc 1 Ấm siêu tốc inox Ferroli trị giá 780.000đ

Khuyến mại 1:

Mua 1 bình bất kỳ tặng 1 bộ 3 bát lock&lock kèm túi giữu nhiệt trị giá 250.000đ

Khuyến mại 2:

Mua 2 bình nước nóng Rapido bất kì tặng 1 chảo từ men Đức Rapido trị giá 850.000đ

Hoặc

1 Ấm siêu tốc inox Ferroli trị giá 780.000đ

Liên hệ nhanh