Bếp từ - bếp hồng ngoại MALLOCA

Bếp 1 điện 1 từ MALLOCA MIR 772

Bếp 1 điện 1 từ MALLOCA MIR 772

18.040.000
Bếp 2 điện Domino MALLOCA MDR 302

Bếp 2 điện Domino MALLOCA MDR 302

7.656.000
Bếp 2 điện MALLOCA MR 732

Bếp 2 điện MALLOCA MR 732

14.960.000
Bếp 2 từ  MALLOCA MH 02IS

Bếp 2 từ  MALLOCA MH 02IS

15.840.000
Bếp 2 từ 1 điện  MALLOCA MH 03IRB S

Bếp 2 từ 1 điện  MALLOCA MH 03IRB S

23.848.000
Bếp 2 từ 1 điện MALLOCA MIR 593

Bếp 2 từ 1 điện MALLOCA MIR 593

18.656.000
Bếp 2 từ 2 điện  MALLOCA MH 04IR S

Bếp 2 từ 2 điện  MALLOCA MH 04IR S

25.872.000
Bếp 2 từ Domino MALLOCA MDI 302

Bếp 2 từ Domino MALLOCA MDI 302

8.800.000
Bếp 3 điện MALLOCA MR 593

Bếp 3 điện MALLOCA MR 593

14.640.000
Bếp 3 từ  MALLOCA MDI 593WN

Bếp 3 từ  MALLOCA MDI 593WN

17.864.000
Bếp 3 từ  MALLOCA MH 031IS

Bếp 3 từ  MALLOCA MH 031IS

17.600.000
Bếp 3 từ MALLOCA MI 593 BN

Bếp 3 từ MALLOCA MI 593 BN

17.600.000
Bếp 4 từ MALLOCA HIH 904 SLIM

Bếp 4 từ MALLOCA HIH 904 SLIM

74.250.000
Bếp điện kính âm MALLOCA MH-02R (made in Malaysia)

Bếp điện kính âm MALLOCA MH-02R (made in Malaysia)

13.560.000
Bếp điện từ kính âm MALLOCA MH-02IR (made in Malaysia)

Bếp điện từ kính âm MALLOCA MH-02IR (made in Malaysia)

16.368.000
Bếp từ kính âm MALLOCA MH-02I (made in Malaysia)

Bếp từ kính âm MALLOCA MH-02I (made in Malaysia)

15.180.000
Liên hệ nhanh