Chậu rửa bát Teka

Chậu rửa 2 hố có bàn chờ Teka CLASSIC 1160.500 2B.1D

Chậu rửa 2 hố có bàn chờ Teka CLASSIC 1160.500 2B.1D

7.472.000
Chậu rửa inox 1 hố có bàn chờ Teka STYLO 1B 1D

Chậu rửa inox 1 hố có bàn chờ Teka STYLO 1B 1D

3.216.000
Chậu rửa inox 1 hố có bàn chờ UNIVERSO 79 1B 1D

Chậu rửa inox 1 hố có bàn chờ UNIVERSO 79 1B 1D

2.952.000
Chậu rửa inox 1 hố Teka BE 40.40

Chậu rửa inox 1 hố Teka BE 40.40

3.500.000
Chậu rửa inox 1 hố Teka BE LINEA R0 72.40

Chậu rửa inox 1 hố Teka BE LINEA R0 72.40

15.040.000
Chậu rửa inox 1 hố Teka BE LINEA R15 50.40

Chậu rửa inox 1 hố Teka BE LINEA R15 50.40

5.360.000
Chậu rửa inox 1 hố Teka CENTROVAL

Chậu rửa inox 1 hố Teka CENTROVAL

2.543.000
Chậu rửa inox 1 hố Teka I – SINK 95 DX

Chậu rửa inox 1 hố Teka I – SINK 95 DX

23.399.000
Chậu rửa inox 2 hố 1 bàn chờ UNIVERSO 1 1/2B 1D

Chậu rửa inox 2 hố 1 bàn chờ UNIVERSO 1 1/2B 1D

3.423.000
Chậu rửa inox 2 hố cân Teka STYLO 2B

Chậu rửa inox 2 hố cân Teka STYLO 2B

3.832.000
Chậu rửa inox 2 hố có bàn chờ đặt góc Teka ANGULAR 2B

Chậu rửa inox 2 hố có bàn chờ đặt góc Teka ANGULAR 2B

7.152.000
Chậu rửa inox 2 hố có bàn chờ Teka PRAME 2B 1/2D

Chậu rửa inox 2 hố có bàn chờ Teka PRAME 2B 1/2D

19.351.000
Chậu rửa inox 2 hố có bàn chờ Teka PREMIUM 2B 1D

Chậu rửa inox 2 hố có bàn chờ Teka PREMIUM 2B 1D

9.119.000
Liên hệ nhanh